top of page

runstensfragment

Information om runstenar i Heby kommun

U 1180   Foto: Upplands runinskrifter

  Östervåla k:a Östervåla socken, U1178

 

 

Den 23 november 1931 påträffades en runsten i

samband med indragning av värmeledning i

Östervåla kyrka. Runstenen låg en halv meter

under golvet, intill kyrkans norra vägg.

Detta runstensfragment förvarades i vapenhuset

tills kyrkorestaureringen var klar år 1953, då den

flyttades ut på nya kyrkogården. Där ligger den

nu, direkt öster om koret. Den andra halvan ligger

förmodligen kvar under kyrkogolvet där den

första halvan hittades 1931.

 

 

 

 

Storlek; 0,9 m hög, 1 m bred och 0,22 m tjock.

Bergart; Stenen är av röd sandsten.

Ristning; Runskriften är oläslig. Samma typ av

skrift som på stenen vid Åby och Svingbolsta.

Stenens övre del saknas.

 

 

 

Hitta hit;Åk väg 272 från Harbo mot Östervåla,

strax innan samhället på höger sida är

Östervåla kyrka med kyrkogård eller väg 858

från Heby/Huddunge mot Östervåla.

Tillgänglighet;God parkeringsmöjlighet.

Gräs runt runstenen.

Handikappvänligt vår/sommar/höst.

Runstensfragmentet är mycket svår att se på

vintern på grund av all snö. Ej toalett.


 

 

 

 

 

Foto: Linda Silja

Foto: Linda Silja

Foto: Linda Silja

U 1179   Foto: Upplands runinskrifter

 

Svingbolsta Östervåla socken, U1179

 

 

Svingbolsta runstensfragment,
inventarienummer: 2393.

 

Hittad i Svingbolsta omkring år 1916, den

anträffades vid vidgande av ett stort dike, som

går ut rätt åt öster från landsvägen ca 100 m

söder om gården Svingbolsta och på en plats

vid dikets södra kant ca 100 m från landsvägen

ett stort stenröse. Bland de upptagna stenarna

hittades runstensfragmentet. Även skelettdelar

av människa hittades, vilka nu är borta.

 Runstensfragment fortfarande försvunnet 2016.

  

Storlek; 47×45×18 cm.

Bergart; Röd sandsten.

Ristning; Linjerna är smala och skarpa.

De delvis runliknande tecken är 5-6 cm.

Tecknen på fragmentet har samma karaktär som

på runstenarna vid Östervåla kyrka (U 1178),

och på Åby runsten (U 1180).

 

 

 

 

Svingbolsta runstensfragment vid fyndplatsen.

Upprest vid fyndplatsen.

Foto: Sven Erlandsson

Kopia av runstensfragmentet. Finns på runstensmuseet.

Foto: Linda Silja

Runstensfragmentet står till vänster om huvudbyggnaden vid Heby hembygdsgård. Alldeles bredvid stuprännan.

Foto: Linda Silja

Foto: Linda Silja

 

 

 

Heby (Västerlövsta socken) (50 möh)

 

 

 

Runstensfragment hittat 1947.

Runstensfragmentet revs ut ur en spismur i

bryggstugan på Erik Ersgården (Hedby gamla

bytomt) tillsammans med ytterligare ett antal

ristade stenar. Fragmentet låg sedan år 1947

utanför västra gaveln, varpå den 1972 flyttades

till hembygdsgården i Heby, där den nu ligger.

De andra ristade stenarna som hittades

tillsammans med detta runstensfragment kom

tyvärr bort. Runstensfragmentet är från

1000-talet e Kr.

 

 

Storlek; O,48 m bred, 0,25 m hög och 0,34 m

tjock.

Bergart; Svartspräcklig granit.

Ristning; Runstensfragmentet har flätad

ornamentik och inte någon runskrift.

 

  

Hitta hit;
Från Sala riksväg 56, åk mot Heby.

Vid Heby samhälle sväng in vid Heby c

entralskola mitt emot simhallen. Tag första

vänster in på Tegelvägen, skylt vid vägen som

säger hembygdsgård, åk rakt fram i ca 700 m.

Hembygdsgården ligger i slutet av gatan.

Från Uppsala riksväg 72 mot Heby/Sala. I Heby

sväng första höger efter (Odal) Granngården

och spannmålssilo. Följ sedan vägbeskrivning

som ovan.

 

 

Tillgänglighet;
Finns bra parkerings möjlighet.

Handikappvänlig terräng vår/sommar/höst.

Gräs och grus.

Grusgång framför runstensfragmentet.

 

Runstensfragmentet står till vänster om huvudbyggnaden på hembygdsgården i Heby.
Foto: Linda Silja

runstensmuseet.se

bottom of page