Sjövastkärret

Parstuga som varit manbyggnad på Sjövastkärret (Sjövasskärret), mellan Hallaren och Klasbo. Ålder 1700- eller tidigt 1800-tal.

Bland senare ägare var f.d. soldaten Erik Blom (1858-1843) från Dalarna som ägde hemmanet 1900 till 1938. Därefter arrenderades fastigheten ut. intill parstugan fanns då en ny huvudbyggnad. John Larsson som var arrendator från 1945 bodde på somrarna i parstugan i stället för i ordinarie huset.

 

Parstugan skänktes 1957 av Vemer Andersson, Smedjebacken. Innehåller förstuga och två storstugor med var sin spismur. Ena rummet används idag som kök det andra bland annat för sammankomster.