top of page

Sjövastkärret

Parstuga som varit manbyggnad på Sjövastkärret (Sjövasskärret), mellan Hallaren och Klasbo. Ålder 1700- eller tidigt 1800-tal.

Bland senare ägare var f.d. soldaten Erik Blom (1858-1843) från Dalarna som ägde hemmanet 1900 till 1938. Därefter arrenderades fastigheten ut. intill parstugan fanns då en ny huvudbyggnad. John Larsson som var arrendator från 1945 bodde på somrarna i parstugan i stället för i ordinarie huset.

 

Parstugan skänktes 1957 av Vemer Andersson, Smedjebacken. Innehåller förstuga och två storstugor med var sin spismur. Ena rummet används idag som kök det andra bland annat för sammankomster.

bottom of page