top of page

Information

Enåkers Hembygdsförening, som bildades 1943, är till för dem med intresse för Enåkerbygdens historia, utveckling och framtid. Föreningen äger och driver Enåkers Hembygdsgård, belägen strax väster om Runhällens samhälle.
 
På hembygdsgården finns mycket att se och uppleva. Här finns olika typer av byggnader, parstugan från Sjövastkärret och enkelstugan från Luften, linbastun, smedjan från Kroksbo, bodar från Långmossen och Persbo samt ladan från Järlebo. I byggnaderna finns samlingar av föremål från bygden och i linbastun visar Runstensmuseet sin utställning om runstenarna i Heby kommun.
På Hembygdsgården har föreningen egna arrangemang och aktiviteter, men den upplåtes också åt andra.
 
Föreningen samarbetar särskilt med Enåkers Bygdegårdsförening och Runhällens Byalag. Under fredagskvällarna hela sommaren har Runhällens Byalag hembygdsgillen för medlemmarna på Hembygdsgårdens tun.
 
Ordförande i Hembygdsföreningen är "Kyrk-Kalle" Andersson, tel.0224-911 28 eller 076-807 45 29. Sekreterare är Gösta Persson, mail: hagalund@telia.com.
Äldre fotografier, diabilder, film och dokument som har något att berätta om bygdens historia efterlyses.
 
Medlemsavgift: Det kostar 50 kr/familj eller 25 kr/person att vara medlem i Hembygdsföreningen. Det går bra att betala till bankgiro 318-5220. Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer.
Vi hoppas på fler medlemmar!
 
Välkomna till en härligt nytt år 2022 på Enåkers Hembygdsgård!
Sevärdheter i Enåker och Runhällen
 
 
 • Runsten, Stora Runhällen U 1164 (1000-talet)
 • Enåkers kyrka, från början av 1300-talet, senare ombyggd med bevarande partier avmedeltidskyrkans långhus/kor.
 1.  Kalkmålningar av bland annat Tierpsgruppen omkring1500-talet: Veronicas svetteduk ca1480-1520 talet, ”Valvgubbar” målad av annan verkstad.
 2. Dopfunt i kalksten och fyrpassform, Gotländsk verkstad, 1200-tal. 
 3. Träskulptur, Heliga Birgitta, regional verkstad/Mälardalen. 1400-talets andra hälft. Händer och attribut förlorade.
 4. Träskulptur, krönt kvinnligt helgon, regional verkstad/Mälardalen. 1400-talets andra hälft.
 5. Träskulptur, Triumfkrucifix, Evangelistsymbol. Provinsiellt arbete, ca 1300-tal.
 6. Altarskåp, Regional verkstad, 1400-tal.
 7. Kyrkstallar, slutet av 1600-1700 tal.
   
 • HILLER, Mossboda såg, specialtillverkning och särskilda uppdrag.
 • Kölforsen, uppdämningen av sjön Hallaren, Kölforsmordet.
 • Lillån och storån.
 • Fågelskådning, Hallaren, Tinäset (Kölforsen).
 • Försäljning av lokala hantverk i hantverksboden, Enåker hembygdsgård.
 • Avrättningsplatsen vid infarten Kroksbo från riksväg 56.
 • Råsbo - lantbruk och boende från förr.
 • Runstensmuseet.

Julmarknad vid hembygdsgården

Nu finns det information om vår bygd tillgängligt på www.bygdeband.se. Skriv bara in ort eller person du söker så kommer information upp direkt.

 

 

Bygden på nätet Bygdeband är en historisk skattkista för hembygds- och släktforskare och för dig som är nyfiken på din historia. Här kan du hitta platser och personer i din hembygd och få tillgång till material som hittills bara varit tillgängligt i hembygdsföreningarnas arkiv. Bilder på kyrkor, gamla skolfoton och bilder på gravstenar är bara några exempel på vad du kan hitta. Passa på att komplettera din egen forskning med nytt material från de dokument och bilder som finns i Bygdeband.

Verksamhetsberättelse 2020

Dagordning Årsmöte 6 juni 2021

bottom of page